„Dziedzictwo nie z tej ziemi”

Miło nam poinformować, że Muzeum Regionalne w Zwoleniu realizuje zadanie publiczne pn. Dziedzictwo nie z tej ziemi. Zadanie obejmuje badania naukowe oraz aktywności edukacyjno-animacyjne na rzecz zachowania tradycji lokalnych regionu zwoleńskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024