Jan Kochanowski i śmierć w renesansie

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji (poza prelegentami i członkami komitetu naukowego) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres muzeum@muzeum.zwolen.pl do 3 czerwca (poniedziałek) do godz. 16:00.

PROGRAM KONFERENCJI

 

DZIEŃ I
6 czerwca

8:15-9:00
rejestracja uczestników

OTWARCIE KONFERENCJI
9:00-9:20
mgr Iwona Sałek, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu
dr Katarzyna Madejska, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Zwoleniu

PANEL I: Śmierć w renesansie (w kręgu inspiracji Poety)
Moderator: prof. dr hab. Waldemar Kowalski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

9:20-9:40
Śmierć dziecka w rodzinie królewskiej w Polsce w czasach jagiellońskich
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

9:40-10:00
Fleeing Death in Venice: Niccolò Buccella and the Radical’s Confrontation with Mortality during Jan Kochanowski’s era
prof. Dainora Pociūtė, Vilnius University

10:00:10:20
O śmierci bohaterskiej i śmierci zwyczajnej. Kształtowanie się legendy rodzinnej w oparciu o utwór Jana Kochanowskiego na przykładzie rodziny Czernych herbu Nowina
dr Joanna Brzegowy, Instytut Historii PAN

10:20-10:40
Princely funerals in Transylvania: political transition, religious tensions and family mourning (1570s–1580s)
dr Péter Erdősi, Eötvös Loránd University, Budapest

10:40-10:50
przerwa

10:50-11:10
Jana Kochanowskiego spotkania ze sztuką i śmiercią
dr hab. Przemysław Mrozowski, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

11:10-11:50
Renesansowe nagrobki dziecięce w Rzeczpospolitej – obraz i tekst
dr Olga M. Hajduk, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr hab. Paweł Madejski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

11:50-12:10
Próba identyfikacji pochówków renesansowych w materiale archeologicznym Lubelszczyzny
dr Rafał Niedźwiadek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

12:10-12:50
dyskusja

12:50-14:00
przerwa

PANEL II: Jan Kochanowski o śmierci
Moderator: prof. dr hab. Dariusz Chemperek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

14:00-14:20
Necessitas et Mors. Temat śmierci w retoryce poetyckiej Jana Kochanowskiego
prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, Uniwersytet Warszawski

14:20-14:40
Poeta i śmierć: konstruowanie języka
dr hab. Kwiryna Ziemba, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego

14:40-15:00
Elegia IV 2 Jana Kochanowskiego. Od spuścizny literackiej do rozważania filozoficznego nad śmiercią
dr Francesco Cabras, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

15:00-15:20
O związkach foriceniów 119 (In columnam) oraz 120 (In eandem) Jana Kochanowskiego
z cyklem jego Trenów
dr hab. Radosław Rusnak, Uniwersytet Warszawski

15:20-16:00
dyskusja

16.00-16.30
zwiedzanie kościoła Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu – Nekropolii Rodu Kochanowskich

 

DZIEŃ II
7 czerwca

PANEL II (cz. 2): Jan Kochanowski o śmierci
Moderator: prof. dr hab. Dariusz Chemperek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

10:20-10:40
„Bo kto śmierci mógł zniknąć?” Śmierć w Psałterzu Dawidowym Jana Kochanowskiego – rekonesans
dr Agata Starownik, Uniwersytet Warszawski

10:40-11:00
Anatomia żałoby – Treny Jana Kochanowskiego w perspektywie psychologicznej
dr Magdalena Kuran, Uniwersytet Łódzki 

11:00-11:20
Śmierć na szachownicy – o aspekcie tanatycznym poematu Szachy Jana Kochanowskiego
dr Wiesław Małecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11:20-12:00
dyskusja

12:00-12:10
przerwa

PANEL III: Kochanowski i śmierć – w dialogu epok
Moderator:
dr hab. Marek A. Janicki, Uniwersytet Warszawski

12:10-12:30
Postawy rodziców wobec śmierci córek w tragedii greckiej okresu klasycznego
ks. dr Mariusz Szmajdziński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

12:30-12:50
Późnobarokowy dialog z twórczością Jana Kochanowskiego. Treny żałobne (1709)
Wojciecha Stanisława Chrościńskiego
mgr Krzysztof Prabucki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12:50-13:10
Ilustracje Zofii Stryjeńskiej a treść Trenów Jana Kochanowskiego
dr Agata Łuka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

13:10-13:50
dyskusja

13:50-14:10
podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

Komitet organizacyjny:
dr Mariusz Kozdrach, Muzeum Regionalne w Zwoleniu – kozdrach.m@muzeum.zwolen.pl
dr Katarzyna Madejska, Muzeum Regionalne w Zwoleniu – madejska.k@muzeum.zwolen.pl

muzeum@muzeum.zwolen.pl

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Elwira Buszewicz, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Dariusz Chemperek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Marek Janicki, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Waldemar Kowalski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Dariusz Kupisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Paweł Madejski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. Luigi Marinelli, Università degli Studi di Roma „La Sapienza”
prof. Dainora Pociūtė, Vilnius University
prof. Jörg Schulte, Universität zu Köln
dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik, Uniwersytet Warszawski