Książki i czasopisma do rozdania

Ważna informacja dla wszystkich pasjonatów historii naszego miasta i regionu!

W Muzeum czekają na Państwa darmowe egzemplarze książek i czasopism o Zwoleniu i okolicy. Wystarczy przyjść do nas, wybrać interesujące pozycje i zabrać je do domu.

Zapraszamy codziennie, w godzinach otwarcia naszej instytucji.

Do zobaczenia w Muzeum!

LISTA POZYCJI DO ROZDANIA:

A. Dygasiński, Co się dzieje w gniazdach? – 4 szt.
J. T. Oko, Rozsypane krajobrazy – 4 szt.
Gotardowie – 6 szt.
Radomskie w poezji i fotografii – 1 szt.
S. Leśniewski, Sport i turystyka w Zwoleniu 1923 – 2012 – 7 szt.
O dzban czarnoleskiego miodu (1991-2001) – 2 szt.
O dzban czarnoleskiego miodu (2002-) – 1 szt.
Przewodnik po wydarzeniach kulturalnych 2008-2012 – 1 szt.
Przepiśnik tradycji i smaku południowego Mazowsza – 7 szt.
Zwoleńska kultura – 23 szt.
Nasza Gmina 2006-2012 – 2 szt.
Tym, którzy Polsce ofiarowali życie – 22 szt.
7 przypadków św. Jana Pawła II w Zwoleniu – 4 szt.
Z naszych rąk, serc i umysłów… – 1 szt.
Chorwacki Zadar cząstką polskiej historii – 1 szt.
Zwoleń. Informator turystyczny – 1 szt.
Iłża. Miasto i Gmina. Przewodnik turystyczny – 6 szt.
Nasza Mała Ojczyzna – 1 szt.
Śladami Leśmiana, Malczewskiego i Dygasińskiego – 3 szt.
S. Bachnek, Zakorzenianie w dziedzictwie małych ojczyzn – 3 szt.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu (2007) – 3 szt.
M. Popis, Związki Rodziny Kochanowskich z Sycyną – 1 szt.
Nad Radomką,  Iłżanką i Zwolenką. Przewodnik – 13 szt.
Zestaw pocztówek – 29 szt.
Nasz Papież. Kronika pontyfikatu w 27 zeszytach – 1 szt.
Trzęsiworek (różne numery)
Ja my oni. Poradnik psychologiczny „Polityki” (różne numery)
Głos Ziemi Zwoleńskiej (różne numery)
Głos Zwoleński (różne numery)
Kalendarze parafialne (2020, 2021, 2022)
Kronika Mazowiecka (różne numery)