Bolesław Michał Soczyński “Wiersze”

BEZPŁATNE

O Autorze:

BOLESŁAW MICHAŁ SOCZYŃSKI urodził się 27 września 1915 roku na Kresach w Żukowie, pow. Brzeżany w rodzinie robotniczej.
W roku 1935 ukończył w Brzeżanach gimnazjum nowoklasyczne, w dwa lata później odbył służbę wojskową w szkole podchorążych rezerwy w Tarnopolu. Następnie rozpoczął pracę zawodową jako urzędnik poczty w podkarpackiej miejscowości Przerośl.
W roku 1941 ukończył w Brzeżanach – zorganizowany przez władze radzieckie – roczny wyższy kurs pedagogiczny dający prawo do nauczania języka rosyjskiego i ukraińskiego.
Przez okres okupacji niemieckiej do czerwca 1944 roku pracował w charakterze tłumacza w kancelarii zawiadowcy odcinka drogowego kolei na stacji Denysów – Kupczyce koło Tarnopola. Równocześnie brał udział w pracy konspiracyjnej w szeregach AK jako łącznik.
Latem 1944 roku przybywa w okolice Zwolenia. Od 1946 r. pracuje przez rok jako nauczyciel szkoły podstawowej w Zarzeczu koło Puław, a następnie w gimnazjum i liceum w Zwoleniu. W tym czasie uzyskał dyplom filologii rosyjskiej WSP w Warszawie. W 1975 roku przechodzi na emeryturę. Zmarł w roku 1986.
Debiutował wierszem i prozą w 1937 r. na łamach lwowskiego czasopisma młodzieżowego “Młoda Gromada”. Jego wiersze były publikowane m.in. w “Radarze”, “Życiu Literackim”, “Przemianach”, prasie regionalnej oraz antologiach “Wyłowione z ciszy”, “Wiatr w szuwarach”, “Radomskie w fotografii i poezji”. W 1985 roku ukazała się wkładka do “Kontaktu” z wierszami pt. “Źródełko o czystej wodzie”. Był związany z Grupą Poetycką “Łuczywo” od początku jej istnienia (był pomysłodawcą jej nazwy). Jest autorem nieopublikowanej powieści “Spojrzenie za siebie”. Ponadto zajmował się rzeźbą.