Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach

50 zł

Głównym celem wydania publikacji „Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach” była chęć zapoznania szerokiego grona odbiorców z kartograficznym obrazem regionu zwoleńskiego.

Dwuletnia kwerenda, przeprowadzona przez Autora w archiwach, muzeach, bibliotekach oraz urzędach krajowych i zagranicznych, zaowocowała zebraniem informacji o prawie 300 mapach i planach, w większości wcześniej niepublikowanych. Taka ilość zgromadzonego materiału źródłowego pozwoliła na ciekawe przedstawienie historii i kartografii miasta oraz otaczających go miejscowości.

Wśród ponad stu materiałów kartograficznych przedstawionych w publikacji, znajdują się mapy ogólne, mało- i średnioskalowe, datowane od XVI do końca XX wieku, na których wyraźnie zaznaczono Zwoleń, a także szczegółowe plany miasta oraz okolicznych majątków i wsi z najstarszym odwzorowaniem kartograficznym z 1. poł. XVII stulecia. Zbiór tych drugich ograniczono do miejscowości znajdujących się w promieniu kilkunastu kilometrów od Zwolenia, powiązanych z miastem zależnościami administracyjnymi, kościelnymi i handlowymi.

Katalog map i planów wzbogacono zwięzłymi opisami okoliczności ich powstania, jak również powiązanymi z nimi dokumentami i fotografiami. W niektórych przypadkach dawne plany nałożono na współczesne mapy w celu zobrazowania zmian, jakie zaszły na przestrzeni dziejów.

Życzymy ciekawej lektury!