„Pieśni pasyjne” – relacja z koncertu

Wspólnym śpiewem pieśni „Jezu Chryste, Panie Miły” rozpoczął się niedzielny koncert Adama Struga, któremu na lirze korbowej akompaniował Hipolit Woźniak.

Wykonania poszczególnych utworów pasyjnych uzupełniane były opowieścią artysty o XIX-wiecznym „Zbiorze pieśni kościelnych”, instrumentach używanych dawniej w wiejskich świątyniach oraz wariantach melodii, na które wykonywano te same pieśni w różnych regionach Polski.

Po koncercie, w budynku Muzeum Regionalnego, odbyło się krótkie spotkanie z artystami.

Serdecznie dziękujemy Panom Adamowi i Hipolitowi za ten niezwykły wieczór, pełen muzycznej i duchowej refleksji. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do Pani Iwony Sałek, Prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” – organizatorowi koncertu, oraz partnerom: Pani Bogusławie Jaworskiej, Przewodniczącej Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego i ks. kan. Piotrowi Walkiewiczowi, proboszczowi parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie odbyło się wydarzenie i Panu Adamowi Dziedzicowi z portalu Obiektywnie.info.pl, za obsługę fotograficzną. Podziękowania należą się również gościom – lokalnym władzom, reprezentowanym przez Pana Burmistrza Miasta Zwolenia Arkadiusza Sulimę, dyrektorom i kierownikom miejscowych instytucji, mieszkańcom miasta i regionu oraz wszystkim sympatykom Pana Adama Struga – którzy licznie przybyli na koncert. Pod

Do zobaczenia w Muzeum na kolejnych wydarzeniach!