Akt notarialny dot. „Folwarku Zielonka”

Skrót aktu: Zwoleń 10 marca 1922. Wincenty Flak, syn Antoniego, zam. Zielonka Nowa, w obecności świadków Antoniego Burakowskiego i Samsona Tajtelbauma, zrzeka się przed p.o. notariusza Piotrem Grudnikiem prawa do odsetek od połowy sumy 300 rubli, zabezpieczonych tytułem posagu jego żony Marianny z Oczkowskich, zm. 4 czerwca 1899, na rzecz ich syna Feliksa, ur. 3 marca 1895 i wypłaca mu równowartość 300 rubli, tj. 648 marek; syn natomiast zezwala na wykreślenie sumy 300 rubli z hipoteki dóbr ziemskich "Folwark Zielonka".

Do aktu dołączono zaświadczenie Urzędu Gminy Grabów nad Wisłą, podpisane przez świadków, sołtysa Zielonki Nowej Michała Flaka, Aleksandra Kwiecińskiego i Jana Drążyka, że spadkobiercami po zmarłej 4 czerwca 1899 Mariannie z Oczkowskich Flak są jej mąż Wincenty i syn Feliks, na chwilę obecną (tj. 10.03.1922 r.) kawaler.