„Belweder. Tam, gdzie pracował i zmarł pierwszy Marszałek Polski”

W artykule poświęconym Belwederowi, jako miejscu pamięci o Marszałku Piłsudskim, zamieszczone jest zdjęcie z podpisem "Dary wsi". Na fotografii można odnaleźć portret Józefa Piłsudskiego w pięknej ramie.
Polska, nr 27, 1937 r., s.6