„Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Radomiu…”

Wzmianka dotycząca restauracji posiadanej przez Wincentego Flaka - Ziemia Radomska, nr 89, R. IV (19.04.1931 r.)