Ł. Kondratowicz-Miliszkiewicz, G. Miliszkiewicz, H. Stachyra, WIEŚ-DWÓR-MIASTECZKO, Historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada. Katalog ekspozycji i zabytków, Lublin 2021

W publikacji informacje nt. kopii krzyża wyrzeźbionego przez Wincentego Flaka dla małżeństwa Teofila i Heleny Kawków z Leokadiowa.
s. 89