Legitymacja wystawowa

Legitymacja pracownika wystawcy Powszechnej Wystawy Krajowej, uprawniająca do zakupu biletów ulgowych na przejazd na wystawę - trasa Garbatka - Poznań.