„Rzeźbiarz samouk ofiarował wojsku polskiemu wspaniały ołtarz”

Artykuł, opatrzony zdjęciem Wincentego Flaka i jego dzieła, stanowi krótką notkę dotyczącą artysty i jego podarku dla wojska polskiego, który to złożył na ręce Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.
Kurjer poranny, nr 124, 6 maja 1925 r., Warszawa, s.3