Stacja drogi krzyżowej

Wykonana do kościoła p.w. Św. Stefana w Policznie (pow. zwoleński). Płaskorzeźbę zamówił proboszcz, ks. Antoni Jaworski lub ks. Władysław Konofalski.

Źródła

  1. H. Kubaszewska, hasło: "Wincenty Flak" w: ,,Słownik artystów polskich’’, Instytut Sztuki PAN, wyd. Ossolineum, 1975, s. 225
  2. Głos Zwolenia, 1994, s. 8
  3. Karty inwentarzowe IS PAN z 1953 r., fot. Stefan Deptuszewski
  4. Wspomnienia Katarzyny Marzec spisane przez M. Przeździecką 10 sierpnia1953 r. w Policznie dla IS PAN
  5. Wspomnienia dzieci Wincentego Flaka spisane przez M. Przeździecką 25 sierpnia 1953 r. w Policznie dla IS PAN, s. 5, 6
  6. Wywiad z Wojciechem Wdowskim
  7. Rocznik diecezji sandomierskiej na rok 1929
  8. Seminarium Duchowne Rzym.-Katol. 1820-1920 oraz stuletni katalog duchowieństwa świeckiego diecezji sandomierskiej