„Wit Stwosz w sukmanie. W ubogiej chacie wiejskiej struga chłop-samouk piękne pomniki”

"Symbolika mistyczna w ołtarzu ofiarowanym armji polskiej" - tak brzmi podtytuł kolejnego artykułu o tryptyku ofiarowanym wojsku polskiemu przez Wincentego Flaka.
Express Poranny, nr 115, R.4, 27 kwietnia 1925 r., s.2