Wpis w Kronice Miasta Zwolenia

Poświęcony Wincentemu Flakowi obszerny wpis w "Kronice Miasta Zwolenia", spisanej na jubileusz 550-lecia w 1975 roku. Dołączono czarno-białe zdjęcia.
Kronika Miasta Zwolenia, MRZ/A/438, s. 68, 73-75