„Wystawa pamiątek po Kilińskim”

Artykuł dotyczący wystawy organizowanej przez warszawskie Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej, na której prezentowano m.in. ołtarz wykonany przez Wincentego Flaka - imię i nazwisko artysty pojawia się w tekście.
Sztuki piękne, nr 9, R.10, 1934 r., s. 355