„Wystawa w Staszowie” (1)

Artykuł-sprawozdanie poświęcony wystawie rolniczej w Staszowie, odbywającej się w sierpniu 1912 r. Wincenty Flak został wspomniany, jako jeden z prezentujących swoje prace twórców. Naród - Wiadomości Codzienne, nr 199, R. 7, 29 sierpnia 1912 r., Warszawa