„Wincenty Flak – pomiędzy religijnością a patriotyzmem” – II etap prac

Z radością informujemy, że raport za realizację zadania „Wincenty Flak – pomiędzy religijnością a patriotyzmem” za 2023 rok został zaakceptowany, dzięki czemu mogliśmy przystąpić do dalszych działań.

Już teraz pracujemy nad II etapem, którego głównym punktem jest przygotowanie i wydanie publikacji poświęconej artyście z podzwoleńskiej wsi. Będzie się ona składać z dwóch części. W pierwszej znajdzie się biografia rzeźbiarza oraz szczegółowe omówienie jego twórczości w ujęciu historycznym, etnologicznym, kulturowym i społecznym. Druga część będzie katalogiem dzieł Wincentego Flaka, zarówno tych zachowanych do dziś, jak i znanych jedynie z fotografii.

Obecnie trwa weryfikacja zgromadzonych w czasie badań informacji oraz opracowywanie poszczególnych prac artysty. Wydanie książki zaplanowane jest na lato.

Promocji publikacji towarzyszyć będą liczne spotkania z autorami. O szczegółach informować będziemy na bieżąco.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Wartość finansowania: 70 000 zł; całkowita wartość zadania: 87 500 zł. Umowa zawarta w dn. 05.06.2023 r.