II edycja konkursu „Historia w mojej rodzinie”

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie "Historia w mojej rodzinie: ARCHIWUM"

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, w związku ze zbliżającą się 597. rocznicą nadania prawa miejskiego Zwoleniowi, ogłasza II edycję konkursu „Historia w mojej rodzinie: ARCHIWUM”. Tematem prac konkursowych będzie zabezpieczenie i opracowanie domowego archiwum – dokumentów, fotografii i innych pamiątek, niezwykle ważnych dla historii rodziny.

Każdy uczestnik konkursu będzie miał za zadanie przygotować teczkę z materiałami archiwalnymi oraz nagrać krótki film (max. 3 min.) lub napisać sprawozdanie/notatkę/opowiadanie lub przygotować prezentację multimedialną, w których opowie o przebiegu i efektach swoich prac.

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu zwoleńskiego.

Na zgłoszenia i prace konkursowe czekamy do 10 lutego 2022 r. Teczki z materiałami oraz prace pisemne prosimy dostarczyć do siedziby Muzeum – ul. Kard Wyszyńskiego 30 w Zwoleniu, natomiast nagrania lub prezentacje można przesyłać na jeden z podanych adresów e-mail: muzeum@muzeum.zwolen.pl lub muzeumzwolen@gmail.com. Teczki zostaną zwrócone uczestnikom konkursu po jego rozstrzygnięciu.

Spośród złożonych prac komisja konkursowa wybierze zwycięzcę oraz wyróżnionego w dwóch kategoriach wiekowych (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa). Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe – aparaty błyskawiczne i słuchawki bezprzewodowe.

Konkurs objęty jest patronatem honorowym Starosty Zwoleńskiego Stefana Bernaciaka oraz Burmistrza Zwolenia Arkadiusza Sulimy. Partnerem w konkursie jest Archiwum Państwowe w Radomiu.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie i Aneksie, zamieszczonych poniżej. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Z niecierpliwością czekamy na prace i życzymy powodzenia!