Fotografia pamiątkowa strzelców konnych

Fotografia przedstawia pięciu żołnierzy polskich.

Zdjęcie przeniesione zostało na kartę pocztową i wydane w kilku egzemplarzach, najprawdopodobniej dla każdego z żołnierzy, którzy zostali sfotografowani. Byli to: plutonowy Jan Dziak, kapral Henryk Andrzejczyk, kapral Piotr Podgórski, kapral Feliks Kupiec i kapral Feliks Zakrzewski. Służyli oni w 3. Szwadronie 1. Dywizjonu 1. Pułku Strzelców Konnych Wojska Polskiego. Prezentowana kartka pocztowa została nadana 7 września 1920 r. z Lublina, a więc już w końcowej fazie działań wojennych prowadzonych przeciwko bolszewikom.