Krajcar – moneta austriacka

Moneta obiegowa o nominale 1 krajcara, wybita w 1800 roku.

Awers: w centralnej części głowa ówcześnie panującego cesarza – Franciszka II Habsburga, w otoku napis: FRANC II D G R I S A GE HV BO REX A A
Rewers: w centralnej części herb cesarstwa, w środku wpisany nominał „1”, po bokach rok bicia monety 18 – 00.

Odnaleziona została nieopodal Zwolenia. Jej obecność na tych terenach może świadczyć o ruchach wojsk austriackich na zwoleńszczyźnie, w okresie wojen napoleońskich. Stanowi więc cenną pamiątkę z tych czasów, wzbogacając jednocześnie muzealną kolekcję numizmatów.

Pierwsze krajcary zaczęto wybijać już w XIII w., natomiast od XVI stulecia była ona podstawową monetą rozmienną w krajach habsburskich. W obiegu znajdowały się do 1918 r.