Mszał rzymski z 1898 r.

Mszał jest najważniejszą księgą liturgiczną w Kościele Rzymsko-Katolickim. Zawiera on teksty stałych i zmiennych części Mszy Świętej oraz wskazówki dotyczące celebrowania Eucharystii w każdym okresie roku liturgicznego.

Każdy Mszał podzielony jest na rubryki – wskazówki dla celebransów oraz nigryki – formularze poszczególnych części mszalnych, przeznaczone do odczytania.

Od XVI wieku ukazało się 11 edycji typicznych Mszału rzymskiego, najnowsza z 2008 roku.

Prezentowany obok Mszał, stanowiący część zbiorów Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, pochodzi z nowej edycji wydanej w 1884 roku przez papieża Leona XIII (1878­–1903). Ten konkretny egzemplarz opublikowano w 1898 roku. 10 lipca tego samego roku został ofiarowany do zwoleńskiego kościoła przez państwa Maciejczyków, jak głosi inskrypcja umieszczona na wewnętrznej stronie okładki księgi.