Recepta Dra Leonarda Perzyny

Niniejsza recepta została wystawiona na blankiecie z nadrukiem „DOKTÓR LEONARD PERZYNA ZWOLEŃ.” w dniu 24 sierpnia 1929 r.

Lekarz przepisał swojemu pacjentowi Cibalgini 0,25 – popularny lek przeciwbólowy i uspokajający, produkowany przez Pabianicką Spółkę Akcyjną Przemysłu Chemicznego.
U dołu widnieje także nieczytelny podpis lekarza.

Leonard Perzyna (1892–1957) – pochodził z warszawskiej rodziny kupieckiej, był absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Kazaniu, brał udział w wojnie
polsko-bolszewickiej.
Po zwolnieniu do rezerwy w ciągu pięciu lat kilkakrotnie zmieniał miejsce zamieszkania. W 1927 r. trafił do Zwolenia, gdzie podjął stanowisko lekarza sanitarnego. Szczególną sympatią nowego doktora darzyli zwłaszcza najbiedniejsi pacjenci, którym udzielał bezpłatnych porad medycznych, a nawet zapomóg na wykupienie lekarstw. Bardzo szybko zaangażował się także w życie lokalnej społeczności – został członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, jednej z najlepiej funkcjonujących organizacji w mieście. Najwięcej czasu poświęcał jednak na doskonalenie zawodowe i organizowanie opieki medycznej w Zwoleniu. Wygłaszał prelekcje i pogadanki na tematy sanitarno-higieniczne, a w kilka lat po zakończeniu II wojny światowej udało mu się uruchomić najpierw ośrodek zdrowia, a potem izbę porodową.
Mieszkańcy Zwolenia zapamiętali go jako człowieka dobrego serca, uczciwego i zdyscyplinowanego lekarza, zaangażowanego społecznika. W uznaniu dla jego zasług w 1959 r. ulicę Kozienicką, przy której znajdował się jego dom, decyzją Miejskiej Rady Narodowej przemianowano na ul. Dr. Leonarda Perzyny.

Przypisy

  1. Leonard Perzyna, ss. 145-147, w: Z. Lesisz, Zwoleński Słownik Biograficzny, Zwoleń 2008