Uczniowie przed szkołą

Fotografia z lat 30. ubiegłego wieku przedstawia dzieci i młodzież uczęszczające do zwoleńskiej szkoły powszechnej.

Eleganckie, odświętne stroje uczniów mogą wskazywać na wyjątkowe okoliczności sporządzenia zdjęcia. Być może jest to uroczyste rozpoczęcie lub zakończenie roku szkolnego. W tle, prócz budynku szkoły widzimy rozciągniętą siatkę, a w dolnej części kadru, niemal na środku, możemy dostrzec piłkę…