Ekstrakt z podziału gruntów po zmarłym Wawrzyńcu Kwapiszu