Ekstrakt z potwierdzenia darowizny dla Wawrzyńca Musielewicza