Ekstrakt z relacji woźnego o pozwaniu właścicieli Sycyny