List do Ludwika Borowieckiego, ławnika zwoleńskiego, z prośbą o przewiezienie mebli