Zapis gruntu miejskiego nabytego prawem zastawu na rzecz Macieja Kwapisiewicza