Zapis na grunt miejski nabyty prawem zastawu dla Andrzeja Musiela i jego małżonki oraz Andrzeja Pytlowskiego i jego małżonki