Zbiór dokumentów dotyczących parafialnego domu schronienia (szpitala) w Zwoleniu