Books and magazines for free

An important information for all of Zwoleń’s region history passionate!

Free copies of books and magazines about the city and its history are waiting for you in the museum. All you have to do is to come and pick one you like.

We cordially invite you durring opening hours of our institution.

See you soon in Museum!

List of books and magazines:

A. Dygasiński, Co się dzieje w gniazdach? – 4 szt.
J. T. Oko, Rozsypane krajobrazy – 4 szt.
Gotardowie – 6 szt.
Radomskie w poezji i fotografii – 1 szt.
S. Leśniewski, Sport i turystyka w Zwoleniu 1923 – 2012 – 7 szt.
O dzban czarnoleskiego miodu (1991-2001) – 2 szt.
O dzban czarnoleskiego miodu (2002-) – 1 szt.
Przewodnik po wydarzeniach kulturalnych 2008-2012 – 1 szt.
Przepiśnik tradycji i smaku południowego Mazowsza – 7 szt.
Zwoleńska kultura – 23 szt.
Nasza Gmina 2006-2012 – 2 szt.
Tym, którzy Polsce ofiarowali życie – 22 szt.
7 przypadków św. Jana Pawła II w Zwoleniu – 4 szt.
Z naszych rąk, serc i umysłów… – 1 szt.
Chorwacki Zadar cząstką polskiej historii – 1 szt.
Zwoleń. Informator turystyczny – 1 szt.
Iłża. Miasto i Gmina. Przewodnik turystyczny – 6 szt.
Nasza Mała Ojczyzna – 1 szt.
Śladami Leśmiana, Malczewskiego i Dygasińskiego – 3 szt.
S. Bachnek, Zakorzenianie w dziedzictwie małych ojczyzn – 3 szt.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu (2007) – 3 szt.
M. Popis, Związki Rodziny Kochanowskich z Sycyną – 1 szt.
Nad Radomką, Iłżanką i Zwolenką. Przewodnik – 13 szt.
Zestaw pocztówek – 29 szt.
Nasz Papież. Kronika pontyfikatu w 27 zeszytach – 1 szt.
Trzęsiworek (różne numery)
Ja my oni. Poradnik psychologiczny „Polityki” (różne numery)
Głos Ziemi Zwoleńskiej (różne numery)
Głos Zwoleński (różne numery)
Kalendarze parafialne (2020, 2021, 2022)
Kronika Mazowiecka (różne numery)