Kontakt

Muzeum Regionalne w Zwoleniu

ul. Kard. Wyszyńskiego 30
26-700 Zwoleń

tel. +48 676 48 72

e-mail: muzeum@muzeum.zwolen.pl

NIP: 811-16-26-623

REGON: 672020077

nr rachunku bankowego: 55 9157 0002 0000 0008 3074 0001

Godziny pracy Biura Muzeum:

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

Klauzula informacyjna

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy.pdf