Zespół Muzeum Regionalnego

dr Katarzyna Madejska
dyrektor

mgr Anna Skrzypek
główna księgowa

mgr Ewelina Pawelec
adiunkt muzealny

mgr Kinga Mazur
adiunkt muzealny

Teresa Stachniak
przewodnik

Justyna Czarkowska
pomoc muzealna

Weronika Knieć
stażysta

dr hab. Paweł Madejski
wolontariusz