Pozyskiwanie zbiorów

Ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu jest naszym głównym celem statutowym. Jednym ze sposobów jego realizacji jest gromadzenie zbiorów.

Nowe obiekty pozyskujemy do Muzeum poprzez zakup, darowiznę i wypożyczenie bądź przyjęcie w depozyt. Wiele z nich wyszukujemy sami, jednak wielkim ułatwieniem w naszej pracy są oferty napływające od osób prywatnych.

Jeśli są Państwo zainteresowani wsparciem naszych działań i posiadają przedmioty związane z regionem, np.: stare fotografie, grafiki, mapy, plany, dokumenty, książki, sprzęty codziennego użytku, narzędzia, zachęcamy do odwiedzenia naszej placówki. Będziemy niezwykle wdzięczni, jeśli przed planowaną wizytą zechcą Państwo przesłać zdjęcia obiektów na adres e-mail lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Pragnąc zachować procedury związane z pozyskiwaniem zbiorów określone przez ustawy i rozporządzenia MKiDN oraz europejskie standardy funkcjonowania muzeów, prosimy o przygotowanie danych osobowych Oferenta oraz podstawowych informacji o obiekcie. Są one niezbędne do sporządzenia formularza ofertowego.

Serdecznie dziękujemy tym, którzy do tej pory podzielili się z nami swoimi rodzinnymi zbiorami i zapraszamy do dalszej współpracy.

Zabytki archeologiczne

Muzeum Regionalne w Zwoleniu przyjmuje także zabytki archeologiczne, zgodnie z wytycznymi określonymi w Zarządzeniu nr 1/2021 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Zwoleniu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad dotyczących przekazywania zabytków archeologicznych do Muzeum Regionalnego w Zwoleniu.

Zarządzenie nr 1 2021 Zasady przyjęcia zabytków archeologicznychPobierz
Wzory metryk zabytków archeologicznychPobierz
Wzór karty zabytku archeologicznegoPobierz