Rada Muzeum

Kadencja 2019-2023

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. nadzwyczajny UMCS w Lublinie – wskazana przez dyrektora

Danuta Olesiuk, dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – wskazana przez dyrektora

Ilona Jaroszek-Nowak, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej – wskazana przez dyrektora

Renata Pogorzelska-Wojtaszek – wskazana przez Radę

Elżbieta Nowakowska – wskazana przez Radę

Maria Jaskot, kierownik Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie – wskazana przez Radę

Natalia Anna Wieczerzyńska, dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu – wskazana przez Organizatora

Grzegorz Molendowski, z-ca Burmistrza Zwolenia – wskazany przez Organizatora

Rada Muzeum

Kadencja 2024-2027

dr Dominik Kacper Płaza – Przewodniczący

Iwona Sałek – Wiceprzewodnicząca

Ilona Jaroszek – członek

Bogusława Jaworska – członek

dr Seweryn Kuter – członek

Grzegorz Molendowski – członek

Danuta Olesiuk – członek

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS w Lublinie – członek