Rada Muzeum

Kadencja 2019-2023

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. nadzwyczajny UMCS w Lublinie – wskazana przez dyrektora

mgr Danuta Olesiuk, dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – wskazana przez dyrektora

mgr Ilona Jaroszek-Nowak, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej – wskazana przez dyrektora

mgr Renata Pogorzelska-Wojtaszek – wskazana przez Radę

mgr Elżbieta Nowakowska – wskazana przez Radę

mgr Maria Jaskot, kierownik Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie – wskazana przez Radę

mgr Natalia Anna Wieczerzyńska, dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu – wskazana przez Organizatora

mgr inż. Grzegorz Molendowski, z-ca Burmistrza Zwolenia – wskazany przez Organizatora