Deklaracja dostępności

Muzeum Regionalne w Zwoleniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej muzeum.zwolen.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-06-06.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-12-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

  • Kolory wykorzystane na stronie nie odpowiadają wymogom zapewnienia kontrastu, ze względu na zachowanie identyfikacji graficznej instytucji.
  • Część zdjęć i grafik umieszczanych na stronie nie posiada podpisów i/lub nie została opatrzona tekstem alternatywnym; elementy te są stopniowo uzupełniane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-13.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-25

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Muzeum Regionalne w Zwoleniu ETR (PDF, 413 KB)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowy strony, na której znajduje się niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • informację, jaki sposób przekazania treści jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Jeśli na tej stronie występują problemy, które według Ciebie wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem tej strony internetowej odpowiada koordynator ds. dostępności – Kinga Mazur. Możesz skontaktować się z nią mailowo: mazur.k@muzeum.zwolen.pl lub telefonicznie pod numerem: (48) 676 48 72.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności po upływie tego czasu nadal nie będzie możliwe zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do żądanych informacji. Jeśli podjęte przez nas działania będą w Twojej ocenie niewystarczające, masz prawo do złożenia skargi do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę możesz przesłać również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wniosek o zapewnienie dostępności (DOCX, 24 KB)

Wniosek o zapewnienie dostępności (PDF, 100 KB)

Dostępność architektoniczna

Muzeum Regionalne w Zwoleniu
ul. Kard. Wyszyńskiego 30
26-700 Zwoleń

Główne wejście do Muzeum, przeznaczone dla zwiedzających, znajduje się od strony ul. Kard. Wyszyńskiego. Przy schodku do wejścia głównego umieszczono podjazd dla wózków.

Nasza siedziba usytuowana jest obok budynku kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, od jego południowej strony. Przy kościele znajduje się przestronny parking, z którego mogą korzystać zwiedzający, także w grupach zorganizowanych. Oznaczono tam jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością; znajduje się ono jednak dość daleko od budynku Muzeum. Do Muzeum postara się zapewnić oznaczenia miejsc parkingowych dla zwiedzających ze szczególnymi potrzebami, które będą usytuowane możliwie jak najbliżej budynku instytucji.

Do budynku Muzeum i wszystkich pomieszczeń wystawienniczych i biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta częściowo dostępna dla osób o szczególnych potrzebach znajduje się na parterze, po lewo od wejścia, obok punktu informacyjnego i sprzedaży biletów.

W Muzeum nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Nie zapewniamy także oznaczeń w języku Braille’a.

Wszystkie sale ekspozycyjne znajdują się na parterze i są częściowo dostępne dla osób o szczególnych potrzebach. Zawsze istnieje możliwość skorzystania z usługi przewodnika muzealnego, która wliczona jest w cenę biletu, tzw. łączonego. Zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem trwa ok. 30 min dla turystów indywidualnych oraz ok. 60 min dla grup zorganizowanych. Na korytarzu oraz w sali konferencyjnej umieszczone są ławki i/lub krzesła przeznaczone dla zwiedzających.

W kwestii dojazdu do Muzeum proponujemy następujące opcje:

1) z kierunku “Radom”: zjazd w lewo z trasy S12 w 79, następnie w prawo w ul. ks. Packa, ponownie w prawo w ul. kard. Wyszyńskiego, za ok. 100 m po lewej stronie pierwszy wjazd na parking;

2) z kierunku “Warszawa”: zjazd w lewo z trasy 79 w ul. ks. Packa, następnie w prawo w ul. kard. Wyszyńskiego, za ok. 100 m po lewej stronie pierwszy wjazd na parking;

3) z kierunku “Lublin”: zjazd z trasy S12 w prawo za “Biedronką” w ul. kard. Wyszyńskiego, za ok. 500 m po prawej stronie drugi wjazd na parking;

4) z Dworca PKS (ul. Moniuszki) – spacer ok. 10-15 min ulicami Kościuszki – Jagiełły – Kościelną.