Zbiory

Na kolekcję Muzeum składają się przedmioty z różnych epok, różnego typu, w głównej mierze wytworzone i używane przez mieszkańców regionu zwoleńskiego.

Najstarsze eksponaty pochodzą z czasów przedhistorycznych – są to neolityczne zabytki odkryte nad rzeką Zwolenką.

Znaczną częścią zbiorów są dokumenty związane z historią miasta i mieszkańców – XVII-XX w., fotografie, ale również tkaniny i przedmioty życia codziennego.

Odrębną kolekcję stanowią materiały i dzieła-rzeźby ludowego twórcy Wincentego Flaka (1870-1943) z Zielonki Nowej (gm. Zwoleń).

Muzeum gromadzi również książki i czasopisma związane z regionem oraz plakaty i druki ulotne.

Eksponaty w większości pochodzą z darowizn i zakupów. Grupowane są według działów: archeologicznego, historycznego, etnograficznego oraz sztuki. Udostępniane szerszej publiczności na wystawach stałych i czasowych, ale też do celów badań naukowych.