Bulla papieża Pawła V dla Bractwa Różańcowego w Zwoleniu

Dokument wystawiony przez kancelarię papieską dla zwoleńskiego Bractwa Różańcowego. Przeważająca część tekstu bulli dotyczy odpustów, które członkowie Bractwa mogli uzyskać w określone dni i pod konkretnymi warunkami. Ich działalność miała natomiast przysporzyć chwały parafii, do której przynależeli.

Dokument sporządzony został bardzo starannie, z zachowaniem wszelkich norm dotyczących pism wychodzących z kancelarii papieskiej. W formularzu odnaleźć możemy tradycyjne zwroty, dzięki czemu możliwe było uzupełnienie zniszczonych partii dokumentu. Starannie wykaligrafowana treść i ozdobny inicjał stanowią o postrzeganiu bulli, jako „małego dzieła sztuki”.

Niewiele wiadomo o tym, kto podjął starania o wydanie bulli. Dostępne informacje źródłowe pozwalają przypuszczać, że mógł to być ówczesny proboszcz zwoleńskiej parafii – ksiądz Stefan Wilkostowski herbu Pomian. Pewne poszlaki prowadzą także do rodziny Kochanowskich, prężnie działającej na rzecz lokalnego kościoła.

Samo Bractwo Różańcowe – adresat dokumentu – powstało przynajmniej na kilka lat przed wystawieniem bulli, zapewne na fali tworzenia się tego typu wspólnot w okolicznych ośrodkach. Należeli do niego zarówno mężczyźni, jak i kobiety, wywodzący się spośród mieszczan. Cieszyło się ono zapewne szacunkiem lokalnej społeczności, o czym świadczy choćby darowizna Hieronima Kochanowskiego.

 

Zachęcamy do zapoznania się z wykładem dr. hab. Pawła Madejskiego na temat Obiektu miesiąca: https://www.youtube.com/watch?v=6SZ2vm1tVV0&t=31s