Białe kruki z kolekcji MRZ

Zadanie „Białe kruki z kolekcji Muzeum Regionalnego w Zwoleniu. Konserwacja najstarszych i najcenniejszych archiwaliów” realizowane jest w trybie dwuletnim (2023-2024) w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”, finansowanego z funduszu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość finansowania – 85 020 zł. Całkowita wartość zadania – 106 670 zł.

Celem zadania jest zabezpieczenie obiektów stanowiących najstarszą i najcenniejszą część zbiorów archiwalnych, pochodzących z okresu od l. 90. XVII w. do 1945 r, będących zarazem jednymi z nielicznie zachowanych akt miejskich Zwolenia. Konserwacja obiektów powinna zostać wykonana niezwłocznie ze względu na ich zły lub bardzo zły stan zachowania. Zaplanowane jest więc przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich przy 50 obiektach, stanowiących unikatowe źródła do badań nad historią miasta, a zagrożonych kompletnym zniszczeniem.

Ich renowacja jest szczególnie ważna wobec zbliżającej się 600. rocznicy nadania prawa miejskiego Zwoleniowi (2025 r.) – w odniesieniu do przygotowywanych wydarzeń i publikacji jubileuszowych. W ramach zadania zostanie stworzona czasowa ekspozycja prezentująca efekty prac konserwatorskich. Obiekty (w liczbie 30) zostaną również udostępnione w repozytorium on-line „Zwoleń w dokumencie”.

Partnerem medialnym jest portal Obiektywnie.info.pl.

 

Zwoleń w dokumencie
- repozytorium