„Białe kruki” odnowione

Pierwszy etap prac nad realizacją projektu “Białe kruki z kolekcji Muzeum Regionalnego w Zwoleniu. Konserwacja zbioru najstarszych i najcenniejszych archiwaliów” możemy oficjalnie uznać za zakończony. Z pracowni konserwatorskiej, po wszystkich koniecznych zabiegach, do naszego muzeum powróciła pierwsza część dokumentów.
Odnowiona i zabezpieczona pierwsza część naszego cennego zbioru, obejmuje 41 obiektów. Wśród nich znajdują się m.in. XVII- i XVIII-wieczne dokumenty z kancelarii miejskiej zwoleńskiej i grodzkiej radomskiej, dotyczące głównie obrotu nieruchomościami, duży zespół związany z tzw. “Fundacją Bogusza”, protokoły zebrań gminnych z okresu ostatnich dziesięcioleci XIX wieku oraz 1918 roku, archiwalia zwoleńskich rodzin – Stypińskich i Kwapisiewiczów oraz inne dokumenty miejskie i prywatne. Łącznie to przeszło 1500 stron dokumentów o ogromnym znaczeniu dla badań nad historią naszego miasta, edukacji regionalnej i pielęgnowania pamięci o dziejach naszej małej ojczyzny.
Zakonserwowane obiekty zostaną w najbliższym czasie poddane digitalizacji, aby jak najszybciej trafiły do repozytorium “Zwoleń w dokumencie”, dostępnego z poziomu zakładki “Białe kruki” umieszczonej na stronie internetowej MRZ. Repozytorium zostało podzielone na kategorie chronologiczne, korzystanie z niego ułatwi także wyszukiwarka haseł. Dostęp do zasobu będzie zawsze bezpłatny.
Już dziś zachęcamy do zainteresowania się zwoleńskim dokumentem i odkrywania tajemnic naszej lokalnej historii.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Wartość finansowania: 85 020 zł. Całkowita wartość zadania: 106 670 zł.
Umowa zawarta w dn. 16.08.2023 r.