„Białe kruki” – II etap prac

Z początkiem tego roku rozpoczęliśmy realizację II etapu prac nad projektem „Białe kruki z kolekcji Muzeum Regionalnego w Zwoleniu. Konserwacja zbioru najstarszych i najcenniejszych archiwaliów”. Obecnie digitalizowana jest grupa 41 obiektów, poddanych konserwacji w roku ubiegłym. Dokumenty te zostaną następnie opracowane i udostępnione w repozytorium „Zwoleń w dokumencie”, z którego już niebawem będzie można korzystać za pośrednictwem naszej strony internetowej.

W tym samym czasie pozostałe archiwalia poddawane są zabiegom konserwatorskim w pracowni, z której powrócą w maju.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Wartość finansowania: 85 020 zł. Całkowita wartość zadania: 106 670 zł.
Umowa zawarta w dn. 16.08.2023 r.