Oświadczenie Dyrektor Muzeum Regionalnego w Zwoleniu ws. Sycyny