Udostępnianie zbiorów

Udostępnienie wszystkich naszych zbiorów na wystawach byłoby bardzo trudne. Dlatego też staramy się najciekawsze z nich zaprezentować wirtualnie – jako Obiekty miesiąca. Zgromadzone w Muzeum eksponaty, z zachowaniem wszelkich procedur i środków ostrożności, udostępniamy także w celach naukowych. Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt w celu przygotowania obiektów:
e-mail: muzeum@muzeum.zwolen.pl, tel.: +48 676 48 72.

Do Państwa dyspozycji pozostaje również muzealny księgozbiór podręczny. Obejmuje on obecnie ok. 700 pozycji dotyczących regionu zwoleńskiego – jego historii, sztuki i tradycji.

Cennik usług związanych z przygotowaniem i udostępnianiem zbiorów

RODZAJ USŁUGI CENA
Wykonanie fotografii cyfrowej w rozdzielczości 300 dpi 100,00 PLN
Wykonanie kopii cyfrowej skanerem: 300 dpi, TIFF, A4 20,00 PLN
Udostępnienie wizerunku obiektu muzealnego do publikacji 250,00 PLN
Prawo do filmowania obiektu muzealnego lub wnętrza muzeum ≥ 800,00 PLN (Cena jest uzależniona od ilości udostępnionych obiektów, czasu filmowania i pracochłonności procesu.)
Kwerenda dla instytucji i osób prywatnych ≥ 400,00 PLN (Cena jest uzależniona od wielkości i stopnia trudności kwerendy.)
Przygotowanie do wypożyczenia zestawu wystawienniczego 900,00 PLN
Wykonanie odbitki kserograficznej lub wydruku cyfrowego:
czarno-biała A4 0,60 PLN/szt.
czarno-biała A3 1,20 PLN/szt.
kolorowa A4 3,50 PLN/szt.
kolorowa A3 7,00 PLN/szt.
Archiwizacja materiałów na płycie CD/DVD ≥20,00 PLN (Cena jest uzależniona od wielkości udostępnionych danych.)

 

 

 

  1. Ceny ulgowe, w wysokości 50% wartości usługi, stosuje się wobec pracowników naukowych, uczniów i studentów, wydawnictw szkolnych i naukowych. Decyzję o opłacie ulgowej podejmuje osoba obsługująca zamówienia.
  2. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość zastosowania opłaty ryczałtowej przy dużej ilości zamawianych usług o małej wartości jednostkowej, lub zwolnienie z opłatach. Decyzję o opłacie ryczałtowej lub o zwolnieniu z opłaty podejmuje Dyrektor Muzeum.
  3. Cennik dotyczy jednorazowych usług i prawa kopiowania zbiorów muzealnych oraz materiałów archiwalnych i dokumentacyjnych.
  4. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.
  5. Zasady udostępniania zbiorów podano do wiadomości na podst. Zarządzenia nr 6/2021 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Zwoleniu z dn. 29.04.2021 r.

Informacje podane na podstawie Zarządzenia nr 6/2021 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Zwoleniu z dn. 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za niektóre usługi świadczone przez Muzeum Regionalne w Zwoleniu, którego pełna treść znajduje się pod linkiem: https://muzeumrz.bip.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora/zarzadzenie-nr-6-2021.html