O Muzeum

Muzeum Regionalne w Zwoleniu powstało w latach 70-tych ubiegłego stulecia dzięki inicjatywie miejscowych społeczników i lubelskich naukowców z UMCS. Od tamtego momentu prowadzi działania celem zachowania pamięci o ludziach i miejscach – dziedzictwie kulturowym Zwolenia i regionu zwoleńskiego. Muzeum czerpie zarówno z faktu pochodzenia, zamieszkiwania i działania w tych okolicach poety Jana Kochanowskiego (Sycyna-Czarnolas-Zwoleń) i jego pozostałych krewnych, jak również bogatej i burzliwej historii.

Gromadzi i prezentuje zabytki na ekspozycjach stałych i czasowych, związane z archeologią, historią, etnologią i sztuką ziemi zwoleńskiej, prowadzi w tym zakresie badania i publikuje ich wyniki. Działalność edukacyjna Muzeum jest zróżnicowana (warsztaty, lekcje muzealne, prelekcje, wykłady) i skierowana do mieszkańców regionu i obszarów z nim sąsiadujących oraz wszystkich zainteresowanych.

Zespół

Rada Muzeum

Partnerzy