Projekt „Wincenty Flak – pomiędzy religijnością a patriotyzmem” – zakończenie pierwszego etapu prac

Prace nad pierwszą częścią projektu „Wincenty Flak – pomiędzy religijnością a patriotyzmem” dobiegły końca. Przeprowadziliśmy wywiady z członkami rodziny, znajomymi, ale też osobami, które miały wiedzę, materiały oraz prace artysty (ponad 20 rozmów). Poszukując informacji odwiedziliśmy wiele większych (Warszawę, Kraków, Poznań, Lublin, Radom, Łowicz) i mniejszych ośrodków (Kozienice, Solec nad Wisłą, Pionki, Kuźmy, Melanów, Nową Wieś i in.) w kraju. Szukaliśmy wiadomości o Wincentym Flaku w zasobie cyfrowym. Udało się zgromadzić około 200 dokumentów i ponad 150 fotografii. Materiał ten został opracowany.

Wszystko po to, aby w przyszłym roku opublikować książkę – katalog, poświęconą rzeźbiarzowi z Zielonki Nowej k. Zwolenia.

Efekty prac Zespołu są już widoczne m.in. w specjalnie na ten cel stworzonym repozytorium „Wincenty Flak”, dostępnym na stronie internetowej Muzeum:

https://muzeum.zwolen.pl/repozytorium/

Znalazły się tam materiały o różnym charakterze: dokumenty (archiwalia), prasa, fotografie prywatne, zdjęcia obiektów. Baza pozwala na wyszukiwanie w obrębie opracowanych i udostępnionych materiałów. Repozytorium dostępne jest bezpłatnie i takim też pozostanie. W kolejnym roku będziemy powiększać go o kolejne źródła związane z rzeźbiarzem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Wartość finansowania: 70 000 zł; całkowita wartość zadania: 87 500 zł. Umowa zawarta w dn. 05.06.2023 r.