Vasculum, XIX w., Zakłady Hennebergów

Vasculum (łac. - małe naczynko) to rodzaj naczynia liturgicznego wykorzystywanego w Kościele Katolickim.

Służy ono do obmywania palców przez szafarza po rozdaniu Komunii Świętej. Można w nim również umieszczać okruszki lub upuszczoną hostię, w celu desakralizacji. Dokonuje się ona poprzez rozpuszczenie się postaci eucharystycznej w wodzie, znajdującej się w naczyniu.

Prezentowany obiekt powstał w 2. poł. XIX w. w Fabryce Wyrobów Platerowanych i Brązowych Braci Henneberg. Lata świetności zakładu przypadają od l. 80. XIX w. do początku XX stulecia. Oprócz fabryki, Hennebergowie posiadali wówczas kilka sklepów firmowych w Warszawie oraz w Moskwie czy Petersburgu. Obie wojny światowe zahamowały rozwój prężnie działającego przedsiębiorstwa; w roku 1951 zostało ono połączone z fabryką Henryka Wolskiego.
Skrócona nazwę producenta (B. Henneberg), miejsce produkcji (Warszawa) oraz numer seryjny (1620) umieszczono na stopie vasculum.