Kielich mszalny z XVII wieku

Pozłacany srebrny kielich mszalny został ofiarowany Bractwu Różańcowemu w Zwoleniu przez Hieronima Kochanowskiego, bratanka czarnoleskiego poety. Dokładna data fundacji nie jest znana. Grawerunek na krawędzi stopy kielicha zawierający tę informację jest częściowo zatarty, odczytać można jedynie trzy cyfry: 16[.]6. Przypuszczalnie jednak naczynie pochodzi najpóźniej z lat 30. XVII wieku, gdyż ostatnie wzmianki o jego fundatorze opatrzone są w źródłach datą 1636 r.

Czara kielicha ozdobiona jest koszyczkiem z ornamentem, podobną dekorację zastosowano na stopie naczynia. Na nodusie – wypukłym elemencie trzonu – widnieją natomiast trzy uskrzydlone główki cherubinów. Taki jego wygląd również pozwala na wysunięcie przypuszczenia, że zabytek wykonany został najpóźniej w końcu lat 30. XVII wieku.

O samym fundatorze wiadomo niewiele. Pierwsza informacja o Hieronimie Kochanowskim dotyczy jego zapisu na Akademię Krakowską w 1592 roku. Większość należących do niego ziem położona była w powiecie radomskim i ziemi przemyskiej. W 1622 roku był deputowanym do Trybunału Koronnego, a 10 lat później otrzymał nominację na urząd łowczego sandomierskiego. Dwukrotnie żonaty – najpierw z Reginą Grocholską, następnie z Katarzyną Tarnawską herbu Sas – doczekał się pięciorga dzieci. Zmarł przed 17 maja 1636 roku, na co wskazują zabiegi związane z zabezpieczeniem majątku czynione przez jego żonę.