Pozwolenie na prowadzenie wojskowych pojazdów mechanicznych

Niniejszy dokument został wystawiony dla st. sap. Pawła Kwaśnika - służącego wówczas w 10. Batalionie Saperów, dowodzonym przez ppłk. Jerzego Sochockiego. Pozwolenie to umożliwiało okazicielowi prowadzenie wojskowych samochodów osobowych i ciężarowych.

Jednostka wojskowa, do której przydzielony był właściciel dokumentu, wywodziła się z 1. Pułku Saperów Armii Polskiej na Wschodzie. Swoją ostateczną nazwę przyjęła na mocy rozkazów z dnia 15 marca 1943 r., natomiast trzy miesiące później została włączona do 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Batalion zorganizowany według brytyjskiego etatu wojennego posługiwał się także angielską nazwą: 10th Polish Corps Troops Engineers – dlatego też pozwolenie wydane jest w dwóch językach. Oddział brał udział w walkach kampanii włoskiej, m.in. w bitwie o Monte Cassino.