Zdjęcie szkolne

Na fotografii, wykonanej prawdopodobnie na zakończenie roku szkolnego, uwieczniono nauczycieli i uczniów jednej z klas Publicznej Szkoły Powszechnej w Zwoleniu.

W drugim rzędzie, od lewej siedzą: Stanisław Lesisz, Adelajda Pawłowska, Maria Sołtysik, Adam Drachal – kierownik szkoły, Maria Rulle, Julian Sołtyk, NN, Franciszek Markiewicz. Nazwisk uczniów dotychczas nie zidentyfikowano.

Początki edukacji powszechnej w Zwoleniu sięgają 1912 roku. To właśnie wtedy część dzieci rozpoczęła naukę w nowo wybudowanym obiekcie, mieszczącym się przy ulicy Garncarskiej. Pozostali uczniowie nadal pobierali lekcje w prywatnych domach.
Po wprowadzeniu obowiązku edukacyjnego dla dzieci w wieku 7-14 lat w 1919 roku, zwoleńska szkoła powszechna szybko przekształciła się w placówkę 7-klasową, do której w niedługim czasie uczęszczało ponad 1 000 uczniów. Wspomniany wyżej Adam Drachal kierował szkołą od 1922 r., jego poprzednikiem i zarazem pierwszym kierownikiem placówki był natomiast Maksymilian Białowiejski.

Źródła

  1. C. Imański, Dzieje Zwolenia, Zwoleń 2012, s. 244, 268.
  2. Z. Lesisz, Zwoleński Słownik Biograficzny, Zwoleń 2008, s. 29.